EWANGELICY A KATOLICY

Roznic jest wiele. Najwazniejsze: nie uznaja wladzy papieza, odrzucaja Tradycje koncentrujac sie tylko na Pismie Swietym, nie ma obowiazkowego celibatu duchownych, odrzucaja kult Maryi oraz kult swietych.
Co do Maryi: Matka Boska czyli Matka Boga – tu watpliwosci raczej nie powinno byc. Maryja wielokrotnie prosila ludzi zeby odmawiali rozaniec, przyklad najslynniejszy – Fatima (niech na ten temat wypowiedza sie ewangelicy). Jezeli Maryja wyrazila taka prosbe, to znaczy, ze taka byla wola Boga, jakzeby inaczej…
Kolejna istotna roznica polega na tym, ze w objawnieniach prywatnych Bog komunikuje swoja wole nie protestantom ale Kosciolowi katolickiemu na co jest mnostwo przykladow (wspomniana Fatima, ojciec Pio, Faustyna, itd.).

EWANGELICY A KATOLICY

     Ewangelicy to chrześcijanie należący do Kościołów protestanckich powstałych w XVI wieku jako wynik tzw. reformacji. Nazwa „ewangelicy” wskazuje, że Kościoły te podkreślają ważność Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii, jako jedynego źródła Objawienia Bożego. W przeciwieństwie do Kościoła katolickiego i prawosławnego, bo te Kościoły opierają się nie tylko na Piśmie Świętym, ale również na autorytecie Tradycji, która trwa w życiu wyznawców Chrystusa.


Ewangelicy są zrzeszeni przede wszystkim w Kościele ewangelicko-augsburskim, nazywanym Kościołem luterańskim, i w Kościele ewangelicko reformowanym, do którego należą zwinglianie i kalwini.
Dla ewangelików jest najważniejsze – jak formułują to – „tylko Pismo Święte”. I „tylko słowo”. Słowo mówione albo śpiewane.

* * *

     – Gdy się wchodzi do kościoła ewangelickiego, to ma się wrażenie, że to nie wnętrze kościoła, ale jakiejś sali bez wyrazu. Przeważnie jest wymalowany na biało. Nie ma obrazów.
- Dla mnie, gdy wchodzę do kościoła ewangelickiego, to najważniejsza wydaje się w nim być – ambona czy pulpit, przy którym odbywają się czytania Pisma Świętego.
- Nie świeci się lampka wieczna.
- Dlaczego?
- Bo nie ma tabernakulum.
- A jest Msza święta? A są sakramenty święte?
- Są tylko dwa. Chrzest i Eucharystia. Ale w XVII wieku wprowadzono dla młodzieży obrzęd konfirmacji przypominający sakrament bierzmowania. I wprowadzono spowiedź publiczną przypominającą sakrament pokuty. Jest to rodzaj nabożeństwa pokutnego. Podczas którego jest czas na rachunek sumienia, żal za grzechy, postanowienie poprawy.
- Czy mają taką samą Mszę świętą jak nasza?
- Nie, to jest nabożeństwo Lutra. Podobne do naszej Mszy świętej, ale nie takie samo. Nie ma na przykład Podniesienia. Musi być homilia, a nie kazanie.
- Jaka jest różnica między homilią a kazaniem?
- Homilia to egzegeza, analiza, wykład tego fragmentu Pisma Świętego, który był odczytany. To pouczanie. Luter kiedyś nawet powiedział, że istotą Mszy świętej jest pouczanie, dlatego też odstąpił od łaciny i wprowadził do liturgii Mszy świętej język niemiecki.
- Czym się jeszcze różni Eucharystia ewangelicka od katolickiej.
- Między innymi charakterem pasyjnym. Polega na ścisłym powiązaniu Ostatniej Wieczerzy z śmiercią Jezusa na krzyżu. Stąd największym świętem ewangelików jest Wielki Piątek.
- A Kościół katolicki?
- On podkreśla, że Msza święta uobecnia nie tylko śmierć Jezusa, ale całą Jego osobę, z całym Jego życiem.
- Jest Komunia święta?
- Jest. Ale koniecznie pod dwoma postaciami.
- Dlaczego „koniecznie”?
- Bo tak jak zostało powiedziane, dla ewangelików najważniejsze jest Pismo Święte. A ponieważ, jak piszą ewangeliści, w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus podał uczniom Chleb i Wino, dlatego należy w czasie Komunii też podawać Chleb i Wino.
- Ale dlaczego nie ma tabernakulum?
- No bo nie ma. Msza święta się kończy, kończy się Eucharystia, ludzie rozchodzą się do domów.
- A do chorego gdy trzeba zanieść Komunię świętą?
- Nie ma czegoś takiego. Jezus jest obecny tylko w czasie trwania Mszy świętej.
- Kto sprawuje Mszę świętą, jeżeli nie ma sakramentu kapłaństwa?
- Każdy ochrzczony może przewodniczyć Eucharystii. Chrzest jest równocześnie nadaniem człowiekowi kapłaństwa powszechnego. Ale, praktycznie rzecz biorąc, prowadzi ten, kto jest wyznaczony przez gminę. Nazywają go „starszy” – pastor czy prezydent.
- Czy w protestantyzmie są nabożeństwa takie jak u nas nabożeństwa majowe, czerwcowe czy październikowe, które są odprawiane przed Najświętszym Sakramentem?
- Nie ma. Bo nie ma Jezusa Eucharystycznego poza Mszą świętą. Ale są nabożeństwa podobne do naszych nieszporów. Polegają na czytaniu Pisma Świętego i homilii, recytacji, solowym śpiewie, chóralnym psalmów. Oczywiście procesji na Boże Ciało nie ma.

* * *

     - Czego powinniśmy się uczyć od ewangelików?
- Miłości do Pisma Świętego. Czytania Pisma Świętego. I to przy każdej okazji, chociażby przed wspólnymi posiłkami.
Księża powinni się uczyć pięknego i mądrego głoszenia homilii w czasie każdej Mszy świętej.

KS. MIECZYSŁAW MALIŃSKI

Protestancka zasada mówi, że „duch Święty pomaga każdemu rozumieć i interpretować Biblię”, co oznacza, że  każdy ma prawo do jej interpretacji. Ewangelicy odrzucają istnienie czyśćca, autorytet papieża, celibat księży, sakramenty (oprócz chrztu i komunii), spowiedź indywidualną, kult obrazów i relikwii, świętych i Matki Boskiej. Nie uznają dogmatu Niepokalanego Poczęcia i Wniebowstąpienia. Ich kościoły i miejsca, w których się modlą są bardziej ascetyczne, czasem zupełnie pozbawione obrazów i rzeźb. Podczas nabożeństw mniej jest śpiewów (w niektórych kościołach nawet zakazanych), a więcej czytania Biblii. Małżeństwo protestantów nie jest sakramentem, tylko uroczystym aktem ustanowionym przez Boga: nierozerwalnym, ale z dopuszczalnym rozwodem. Protestanci odrzucają śluby zakonne, nie podejmują pielgrzymek, nie uznają nieomylności soborów. Biblia stanowi dla nich jedyne źródło objawienia, podczas gdy w katolicyzmie źródłem objawienia jest także tradycja. Biblia wyznawcy kalwinizmu jest uboższa o siedem ksiąg starotestamentowych.

A co łączy ewangelików z pozostałymi chrześcjanami?

Poza sprawami oczywistymi, czyli wiarą w jednego Boga i wiarą, że Jezus z Nazaretu był Chrystusem, łączy ich autorytet Biblii i sakrament chrztu, mimo różnic co do wieku, w jakim powinno się go dostępować i odmiennych związanych z nim ceremonii. Jeśli chodzi o  różnice między wyznaniami ewangelickimi, to jest ich mnóstwo. Wszystko zależy od tego jak daleko zaszła reforma i w jakim poszła kierunku.

Na przykład kościół ewangelicko–reformowany uznaje Pismo Święte za autorytet w sposób bardziej bezwzględny niż kościoły luterańskie. Księgi symboliczne (wyznaniowe księgi pochodzące z XVI wieku) mają tu mniejsze znaczenie niż u luteran. Doktryna reformowana głosi na przykład, że poprzez swoją śmierć Jezus przebłagał Boga tylko co do grzechów wybranych. Według luteranizmu ciało i krew Chrystusa są realnie obecne w chlebie i winie podczas mszy, według kalwinizmu duchowo, a według doktryny zwingliańskiej (której twórcą był reformator Ulrich Zwingli), tylko symbolicznie.

Niektóre kościoły i związki protestanckie udzielają święceń kapłańskich pastorom (również kobietom–pastorom). Pastor to duchowny będący odpowiednikiem katolickiego księdza, ale nie do końca. Zgodnie z powszechnym kapłaństwem wierzących głoszonym przez Lutra, każdy wierzący jest kapłanem, a jednocześnie jedynym prawdziwym kapłanem jest Chrystus. Pastor nie jest więc dla protestanta kapłanem w takim sensie w jakim ksiądz jest nim dla katolika. Obrzęd nadania urzędu duchownego (nawet biskupa) jest specjalnym nabożeństwem, ale nie sakramentem.

Kościoły luterańskie mają najwięcej, bo ok. 85 mln. wyznawców na całym świecie, reformowane ok. 60., baptystyczne ok. 48., metodystyczne ok. 40., zielonoświątkowe ok. 20. Wspólnota kościołów anglikańskich liczy ok. 70 mln. członków. Po uwzględnieniu innych wyznań protestanckich, liczbę ewangelików na świcie szacuje się na ok. 400 mln. osób. Katolików jest ponad miliard.

http://msza.net/i/cz17_08.html

mowimyjak.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>